Pengobatan alami mata silinder

Pengobatan alami mata silinder

Mata Silinder dan mata minus kedua penyakit  ini sangat erat sekali  hubungan dan  boleh  dikata satu  paket, sering  kita  dijumpai  seseorang menderita mata  minus (myiopi ) juga  mata  silinder. penyakit  ini  karena  disebabkan  oleh adanya ketidaksamaan antara  panjang dan tegak lurus  pada  kornea mata Biasanya  penyakit  mata  silinder diturunkan  dari  keluarga  atau  faktor  genetik sehingga  …

Continue reading →